Samsung Galaxy S23 5G 128GB

Năm nay, Samsung cũng mang tới ba phiên bản cho dòng S23 là Galaxy S23, Galaxy S23 Plus và Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 1TB

Nếu như Galaxy S23/S23 là điện thoại chuẩn dòng Galaxy S, thì Galaxy S23 Ultra là mang đặc trưng của

Samsung Galaxy S23 Plus 5G 512GB

Năm nay, Samsung cũng mang tới ba phiên bản cho dòng S23 là Galaxy S23, Galaxy S23 Plus và Galaxy S23 Ultra. Các mẫu điện thoại với sự nâng

Samsung Galaxy S23 Plus 5G 256GB

Năm nay, Samsung cũng mang tới ba phiên bản cho dòng S23 là Galaxy S23, Galaxy S23 Plus và Galaxy S23 Ultra. Các mẫu điện thoại với sự nâng

Samsung Galaxy S23 5G 256GB

Năm nay, Samsung cũng mang tới ba phiên bản cho dòng S23 là Galaxy S23, Galaxy S23 Plus và Galaxy S23