Samsung Galaxy A05 4GB/128GB

Samsung Galaxy A05s và Galaxy A05 ra mắt với màn hình rộng 6.7” lớn nhất Galaxy A series Trang bị

Samsung Galaxy A05s 4GB/128GB

Samsung Galaxy A05s và Galaxy A05 ra mắt với màn hình rộng 6.7” lớn nhất Galaxy A series Trang bị